VBA, MS Access MS Access в примерах

Добавление поля в таблицу (DAO)

Private Sub AddNewTextField(sTName$, sFiedName$)
'Добавление (текстового) поля ...
Dim dbs As DAO.Database
Dim tbl As DAO.TableDef
Dim fld As DAO.Field

On Error GoTo AddNewFieldErr
  Set dbs = CurrentDb
  Set tbl = dbs.TableDefs(sTName)
  Set fld = tbl.CreateField(sFiedName)
  'Определение свойств поля
  With fld
    .Type = dbText
  End With
  'Добавление
  tbl.Fields.Append fld

AddNewFieldBye:
  On Error Resume Next
  Set dbs = Nothing
  Set fld = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Err.Clear
  Exit Sub

AddNewFieldErr:
  If Err.Number <> 3191 Then 'поле уже есть
    MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _
      "in procedure AddNewField of Module mod00Test", vbCritical, "Error!"
  End If
  Resume AddNewFieldBye
End Sub


Ещё:

Public Sub AddNewField(sDBPath$)
'Создание поля ...
Dim dbe As DAO.DBEngine
Dim db As DAO.Database
Dim fld As DAO.Field
Dim tbl As DAO.TableDef

On Error GoTo AddNewFieldErr
  Set dbe = CreateObject("DAO.DBEngine.120")
  Set db = dbe.OpenDatabase(sDBPath) 'CurrentDb
  Set tbl = db.TableDefs("Угоди")
  Set fld = tbl.CreateField("Назва_Файла")
  'Определение свойств поля
  With fld
    .Type = dbText
  End With
  'Добавление
  tbl.Fields.Append fld

AddNewFieldBye:
  Set dbe = Nothing
  Set db = Nothing
  Set fld = Nothing
  Set tbl = Nothing
  Exit Sub

AddNewFieldErr:
  If Err.Number <> 3191 Then 'поле уже есть
    MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _
      "in procedure AddNewField of Module mod00Test", vbCritical, "Error!"
  End If
  Resume AddNewFieldBye
End Sub


Ещё:

Private Sub AddNewField()
Dim fld As DAO.Field
Dim tbl As DAO.TableDef
Dim db As DAO.Database

On Error GoTo AddNewFieldErr
  Set db = CurrentDb
  Set tbl = db.TableDefs("tblExample")
  Set fld = tbl.CreateField("exNewFieldINT")
  'Определение свойств поля
  With fld
    .Type = dbInteger
    .DefaultValue = 0
  End With
  'Добавление
  tbl.Fields.Append fld

AddNewFieldBye:
  Exit Sub

AddNewFieldErr:
  MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _
  "in procedure AddNewField of Module mod00Test", vbCritical, "Error!"
  Resume AddNewFieldBye
End Sub


Ещё:


ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Назад ToTop
L.E. 07.10.2022
Рейтинг@Mail.ru